Zásobovací prapor v Lipníku nad Bečvou má nového velitele

Zásobovací prapor v Lipníku nad Bečvou má nového velitele
  • 22.12.2023
  • Denisa Píšová
  • por. Jakub P.

Po více jak dvou letech ve funkci se s posádkou v Lipníku nad Bečvou rozloučil velitel 143. zásobovacího praporu podplukovník Miroslav Havelka. Ve čtvrtek 14. prosince se u příležitosti předání a převzetí funkce velitele praporu uskutečnil slavnostní nástup příslušníků praporu, jemuž přihlíželi hosté z řad armádních i civilních. Novým velitelem útvaru se stal major Miroslav Tomiczek.

Nástup v Lipníku proběhl za účasti starosty města Lipník nad Bečvou Miloslava Přikryla, zástupce velitele Pozemních sil AČR brigádního generála Róberta Dziaka, velitele 14. pluku logistické podpory plukovníka Miroslava Horáčka nebo náčelníka štábu 
7. mechanizované brigády plukovníka Milana Zvirinského. V rámci slavnostního ceremoniálu převzal major Tomiczek z rukou velitele 14. pluku bojový prapor a všechny přítomné pozdravil. „Dnešní významný den je pro mě osobně dnem tří návratů. Chronologicky vzato je pro mě návratem do logistické odbornosti, návratem do posádky Lipník nad Bečvou a rovněž návratem do velitelské pozice. Jsem si vědom, v jaké situaci se nacházíme a jaké výzvy z toho budou pro nás v roce 2024 plynout. Proto funkci velitele praporu přijímám s pokorou, ale bez obav, že bychom stanovené úkoly a cíle neměli společně v příštím roce zvládnout. Děkuji podplukovníku Miroslavu Havelkovi za součinnost a vstřícnost i cenné postřehy, a přeji mu hodně štěstí v další životní etapě,“ sdělil ve svém projevu nastupující velitel major Miroslav Tomiczek.

Dosavadní velitel praporu se ve svém projevu rozloučil s vojáky a poděkoval všem za jejich práci

Podplukovník Miroslav Havelka působil ve funkci velitele 143. zásobovacího praporu od 1. července 2021. V předchozích letech byl zástupcem velitele a řadu let trávil u 7. mechanizované brigády, potažmo 71. a 72. mechanizovaného praporu. „V Lipníku nad Bečvou jsem si užil krásných osm let, ať už v roli zástupce velitele nebo velitele praporu. Byla pro mě čest spolupracovat se všemi vojáky a vojákyněmi, kteří zde slouží. Tímto bych jim chtěl poděkovat za jejich nasazení ve chvílích, kdy to bylo více než potřebné, ale i za plnění běžných úkolů, na kterých naše práce většinu času stojí. Rovněž bych rád poděkoval velení pluku za veškerou podporu při plnění úkolů, partnerským útvarům a organizacím za nadstandartní spolupráci. Věřím, že se podaří zdárně dokončit rozsáhlou rekonstrukci, kvůli které tu teď nejsou úplně komfortní podmínky, ale která je pro naše fungování potřebná,“ uvedl podplukovník Havelka, který současně generála Dziaka a plukovníka Horáčka seznámil se stavem, v jakém se nyní rekonstrukce nachází. Za dlouholetou činnost u 14. pluku logistické podpory velení pluku darovalo Miroslavu Havelkovi ručně vyrobený nůž FRED, který je symbolem vzdání pocty veliteli skupiny Silver A Alfrédu Bartošovi.

Slavnostní událost lipenské posádky si nenechal ujít ani končící zástupce velitele 14. pluku logistické podpory plukovník Martin Stojánek, jenž se s přítomnými vojáky také rozloučil. V rámci nástupu byla předána resortní vyznamenání a na závěr velení pluku v čele s plukovníkem Horáčkem společně s generálem Dziakem poděkovali přítomným vojákům praporu za jejich práci v letošním roce a poblahopřáli pevné zdraví a hodně úspěchů do roku 2024.