Vojenské plavání, základy přežití a přesuny v horském terénu. To vše bylo náplní intenzivního vojenského výcviku klatovských vojáků

3.jpg
  • 8.6.2022
  • Helena Řebíčková

Přesuny v náročném terénu, topografickou přípravu, vojenské plavání či základy přežití absolvovali nedávno naši vojáci z vyprošťovací a odsunové roty 142. praporu oprav na Šumavě. Během několikadenního intenzivního vojenského výcviku si nejen upevnili a rozšířili znalosti, ale osvojili si také nové dovednosti a trendy z procvičované tematiky. Výcvik, který byl zaměřen zejména na posílení jejich fyzické kondice i psychické odolnosti, zahájili přesunem se zátěží v terénu s procvičením orientace za pomoci map. Stěžejní částí pak byl výcvik ve vojenském plavání. Záchrana tonoucího, brodění a plavání za ztížených podmínek v chladné vodě, ale také zvládnutí zásad překonávání vodních překážek s použitím horolezeckého materiálu – s tím vším si museli vojáci poradit během náročného výcviku. Následně na vojáky čekal další pěší přesun, ženijní příprava i základy přežití. Po instruktáži k budování místa pro odpočinek, rozdělávání a uchovávání ohně, či orientaci pomocí noční oblohy, si vojáci postavili přístřešky pro krátkodobý pobyt, v nichž přenocovali. Další den si vyzkoušeli improvizovanou přípravu stravy v nouzových podmínkách, získávání a úpravu vody.

Na to, jak výcvik probíhal, se můžete podívat v naší fotogalerii. Za fotografie děkujeme des. Petru Adamcovi.

Text: rtm. Tereza Hofmanová

 

Fotogalerie