Vojenské cvičení Zásobovací roty aktivních záloh 141. zásobovacího praporu

0.jpg
  • 1.10.2019
  • Helena Řebíčková

Ve druhé polovině září se ve Vojenském újezdu Hradiště uskutečnilo vojenské cvičení Zásobovací roty aktivních záloh 141. zásobovacího praporu z Pardubic. Tato jednotka v současnosti disponuje 15 členy aktivní zálohy různorodých civilních profesí. Převážná většina, přesně 14 z nich, se zúčastnila právě tohoto cvičení. Zástupce velitele roty společně s vedoucím praporčíkem si pro příslušníky aktivní zálohy připravili zaměstnání ze střelecké, řidičské, topografické, tělesné, pořadové, chemické přípravy a bojových drilů. Vše pod vedením zkušených instruktorů. Zpestřením tohoto výcviku bylo vojenské lezení, které se setkalo s velkým ohlasem všech záložníků. Obvykle nepříjemné doupovské počasí ukázalo v průběhu výcviku svou vlídnější tvář, což také významnou měrou přispělo k hladkému průběhu výcviku. Nebylo to ale jen počasí, ale především nadšení a odhodlání aktivních záložníků. Ti bezproblémově uspěli ve výcviku a splnili všechny zadané úkoly. Odměnou jim za to byla již tradičně výborná vojenská strava připravená kuchaři 141. zásobovacího praporu, kterou si po celou dobu vojenského cvičení velmi chválili. Týmový duch, společný zájem splnit zadané úkoly co nejlépe a odhodlání pomoci jeden druhému, to vše se odrazilo na průběhu celého cvičení. Během týdne se aktivní záložníci velmi stmelili, panovala až přátelská atmosféra a všechna zaměstnání plnili s velkým elánem. V závěru cvičení pak aktivní záložníci opouštěli Pardubická kasárna s tím, že už teď se těší na cvičení v příštím roce.

Autor fotografií a příspěvku: nrtm. Mojmír Habart

Fotogalerie