Přínos POKOS v praxi: Školáci z Pardubicka už by zvládli pomoct raněnému