Přínos POKOS v praxi: Školáci z Pardubicka už by zvládli pomoct raněnému

Budovat tým, držet pospolu, včas se správně rozhodnout...Na to apelovali vojáci na programu POKOS. Autor: Daniela Hölzelová  Obrázek 1 z 9  Děti trénovaly orientaci v neznámém terénu, čtení v mapách i budování přístřešků.
  • 22.12.2023
  • Denisa Píšová
  • Daniela Hölzelová, rtn. Patrik Vácha

O tom, jak důležitá je v rámci armády úloha logistiků, se mohly přesvědčit děti ze základních škol v Heřmanově Městci a Přelouči nedaleko Pardubic. Zástupci z odboru komunikace Ministerstva obrany ve spolupráci s příslušníky Krajského vojenského velitelství Pardubice a s vojáky 14. pluku logistické podpory žákům ukázali, jak přežít v přírodě, jak poskytnout první pomoc nebo v čem spočívá práce logistiků. Nabitý program tvořily přednášky, které přecházely v názorné ukázky, kdy si studenti své nově získané znalosti mohli vyzkoušet v praxi. Za odměnu na ně pak čekala vystavená vojenská technika.

Chceme zvýšit povědomí o tom, že obrana státu je záležitostí všech občanů České republiky, nejen ozbrojených sil a profesionálních vojáků,“ vyzdvihla podstatu projektu Daniela Hölzelová z Odboru komunikace Ministerstva obrany. „Děti se na našich akcích například dozvídají, jak armáda našim občanům pomáhá nebo proč vstupujeme do mezinárodních organizací a jaká práva a povinnosti z toho pro naši republiku vyplývají,“ dodala Hölzelová.

Pravidlo tří

Stovky zvídavých žáků se dozvěděly spoustu zajímavých a hlavně užitečných informací o přežití v přírodě. Například jak se zorientovat v neznámém prostředí a najít sever bez použití kompasu. „Když budete umět použít mapu, kompas či buzolu, nemůžete se nikdy ztratit,“ zdůraznil poručík Pavel Vařeka ze 14. pluku logistické podpory. Děti už také vědí, jak si vybrat vhodné zázemí pro přístřešek, jak rozdělat oheň pomocí křesadla nebo dokonce chemickou reakcí. I znalost tzv. pravidla tří může leckomu zachránit život. „Pravidlo tří je užitečnou pomůckou. Říká, že člověk vydrží 3 minuty bez vzduchu, 3 dny bez vody a 3 týdny bez jídla. Takže kdybyste se ztratili někde v lese, tak voda a teplo je to první, co si musíte nějakým způsobem zajistit,“ dodal poručík Vařeka.

Zdravověda aneb jak poskytnout první pomoc

Každý civilista má povinnost poskytnout první pomoc a pokusit se o záchranu lidského života. „Děti samozřejmě ještě nemají zdravotnické vzdělání, tak jejich pomoc začíná tím, že zavolají sanitku a poté na zraněného mluví a zůstávají s ním na místě,“ upřesnil rotný David Hušek. „Teoretické zkušenosti mám díky skautu, kam jsem chodila, ale zatím jsem ještě nikdy nikomu první pomoc dávat nemusela. Dneska jsem si vyzkoušela kamarádovi zaškrtit ruku. Asi bych panikařila, kdyby se někomu něco stalo doopravdy, ale myslím si, že už bych po dnešku byla schopná člověku pomoct,“ myslí si Soňa z 9. A ze základní školy v Heřmanově Městci. Během programu si děti mohly také vyzkoušet plynové masky nebo se dozvěděly, jaké prostředky použít pro improvizovanou ochranu dýchacích cest a povrchu těla.

Hledání min

Jedním ze stanovišť, které si pro děti připravili vojáci z Krajského vojenského velitelství Pardubice, bylo překonávání improvizovaného minového pole. „Úkolem je navigovat jeden druhého pomocí mapy a dalekohledu. Následně musí projít minovým polem celá třída z jedné strany na druhou,“ vysvětlil praporčík Radek Ptáčník. Mimo to byla pro žáky připravena také vojenská výstroj, kterou si mohli zájemci vyzkoušet.