Kurz chemických pozorovatelů úspěšně ukončili všichni vojáci

zbynek_mach_chemici_2.jpg
  • 2.7.2023
  • Helena Řebíčková

Historicky první kurz chemických pozorovatelů u 14. pluku logistické podpory v Pardubicích se uskutečnil na přelomu května a června. 

„Při plánování kurzu jsme spolupracovali s VA kurzu jsme spolupracovali s VA Vyškov a vycházeli jsme z aktuální potřeby doplnění počtů chemických pozorovatelů u našeho útvaru na minimální stav dvou specialistů na jednotku,“ popisuje důvod realizace kurzu u logistiků nadrotmistr Ondřej M., instruktor kurzu.

Do kurzu nastoupila dvacítka nadějných frekventantů a čekalo je náročné studium i praktická příprava. Vojáci si během teoretické výuky osvojili nauku o bojových chemických látkách, jaderných zbraních, speciálních přístrojích k měření těchto látek i prostředků dekontaminace a ochrany proti nim. Teoretické znalosti postupně přetavili v praktické výkony v terénu. Cílem praktického výcviku bylo především zvládnutí výstavby maskovaného pozorovacího stanoviště a rychlé předání specializovaných zpráv CBRN (chemické, biologické, radiační či nukleární) v anglickém jazyce.

 „Mile mě překvapil zájem frekventantů kurzu o danou problematiku i schopnost se rychle učit nové věci,“ hodnotí dosavadní průběh kurzu nadrotmistr Ondřej M.

Pochvaluje si také skvělou spolupráci s chemickými instruktory 142. praporu oprav a 143. zásobovacího praporu i odbornou podporu a pomoc náčelníka chemiků, kapitána Martina Plachého.  

Za krásné fotografie děkujeme četaři Zbyňku Machovi.

Fotogalerie