Charitativní běh zakončili vojáci u Památníku Zámeček v Pardubicích. Běželi i vojáci z Klatov a Lipníku. Výtěžek z náramků a triček putuje do Vojenského fondu solidarity.

00.jpg
  • 8.6.2022
  • Helena Řebíčková

Celoarmádní charitativní akce "BĚH PRO VÁLEČNÉ VETERÁNY", kterou pravidelně podporují také logistici ve všech posádkách, je již za námi. Symbolem tohoto běhu se staly silikonové náramky a v posledních letech také tematická trička, jejichž zakoupením každý voják přispívá do Vojenského fondu solidarity.

Na Pardubicku běželi vojáci z velitelství 14. pluku logistické podpory a 141. zásobovacího praporu letos už potřetí po „STOPÁCH ALFRÉDA BARTOŠE A SILVER A“. Trasa štafetového běhu vedla již tradičně místy, připomínajícími působení českých odbojářů. Vybíhalo se z kasáren Letiště Pardubice, přes Valy, Lázně Bohdaneč, Srch a Sezemice, až k památníku Zámeček, kde trasa končila.

V Pardubicích vojáci uctili památku Alfréda Bartoše a obětí Heydrichiády

V Sezemicích se vojáci na chvíli zastavili, aby položili kytici k Pomníku Alfréda Bartoše. Po ukončení běhu se u Památníku Zámeček všichni společně poklonili památce obětí Heydrichiády. Pietního aktu se účastnil velitel 14. pluku logistické podpory plukovník gšt. Miroslav Horáček se zástupci velení pluku, účastníky běhu a ředitelem Památníku Viktorem Janákem. Pan ředitel Janák se pro charitativní běh nadchnul natolik, že se zúčastnil závěrečné štafety. Společně s vojáky běžel trasu od Tyršových sadů až na Zámeček.  

Zejména v roce, kdy uplynulo 80. let od HEYDRICHIÁDY, nám tato trasa připomíná hrdinské činy účastníků československého protinacistického odboje za 2. světové války. Zvolená trasa není jen pouhým běžeckým úsekem, je symbolem uznání a respektu skupině Alfréda Bartoše i všem občanům Pardubicka, kteří s domácím odbojem neváhali spolupracovat a zaplatili za to svým životem.

Před samotným veteránským během měli naši vojáci možnost navštívit Památníku Zámeček, který leží na pietním místě bývalého nacistického popraviště v Pardubicích. Toto místo připomíná temnou část historie. Jedinečná expozice má být mementem pro budoucí generace. Zachycuje tragické příběhy těch, kteří se dokázali postavit zlu. Připomíná hrůzy nacistického režimu a válečné zločiny páchané nacisty za 2. světové války, zejména pak v období Heydrichidády. 

Běželi také vojáci v Klatovech a Lipníku nad Bečvou

Vojáci ze 142. praporu oprav běželi po trase v okolí posádky Klatovy. Jedna ze zastávek běhu, byla ve Spáleném lese nedaleko Lub, kde se nachází památník popravených osob nacisty. V rámci tohoto charitativního projektu si vojáci z Klatov opět odkoupili trika a náramky s logem akce a výtěžek přispěli do sbírky Vojenského fondu solidarity.

Také v Lipníku nad Bečvou se již tradičně běžel štafetový běh na hrad Helfštýn. Trasa z Dukelských kasáren na hrad Helfštýn a zpět tak čekala na několik desítek vojáků, kteří se také rozhodli svým během podpořit charitativní sbírku zakoupením náramku s logem běhu.

Výtěžek putoval do fondu na pomoc vojákům a jejich rodinám

Vojenský fond solidarity pečuje o vojáky v činné službě a jejich blízké. Svojí okamžitou a adresnou finanční podporou už několik let podává pomocnou ruku všem, kteří to potřebují. Hlavním cílem "BĚHU PRO VÁLEČNÉ VETERÁNY" je připomínat vojenské tradice a válečné veterány jako nositele těchto tradic a morálních hodnot, které se staly pevným základem pro budování svobodné a demokratické České republiky. A jaký je výnos z letošní běžecké sbírky za logistiky? Celkově jsme do Vojenského fondu solidarity přispěli částkou 22 143 Kč. Všem, kteří se zúčastnili se běhu a na sbírce se podíleli, patří velké díky!

Fotogalerie