Home page > Aktuality > Vojáci vyčlenění do 141. praporu logistiky absolvovali v Brně cvičení CAX

Vojáci vyčlenění do 141. praporu logistiky absolvovali v Brně cvičení CAX

Od úterý 23. dubna až do pátku 26. dubna probíhalo v brněnském Centru simulačních a trenažérových technologií (CSTT) cvičení pardubických logistiků s názvem „STRONG EAGLE 2019“. Téměř 60 vojáků, vyčleněných do 141. praporu logistiky 4. brigádního úkolového uskupení, tak navázalo na předchozí dubnový štábní nácvik, který absolvovali v areálu kasáren Letiště Pardubice.

„Štábní nácvik, jehož hlavním cílem bylo plánování operace a tvorba operačního rozkazu 141. praporu logistiky, byl prvním krokem v přípravě na dubnové cvičení CAX. Pro účely reálné simulace prostředí vedení operace jsme v areálu kasáren rozvinuli místo velení praporu a tím vytvořili zázemí nezbytné pro činnost hlavního místa velení a zvládnutí procesu plánování bojové činnosti,“ popisuje cíle a průběh nácviku náčelník štábu 141. praporu logistiky major Zdeněk Novák.

O dva týdny později pak na štábní nácvik logistici navázali v již zmiňovaném brněnském centru, kde měli možnost, především díky metodě CAX (Computer Assisted Exercise), zdokonalit se v procesu plánování a řízení bojové činnosti.

„Výcvik zde v Centru simulačních a trenažérových technologií byl zaměřen zejména na samotné vedení operace. V průběhu řízení boje, které zahrnuje rozpracování a vydání dílčích rozkazů podřízeným jednotkám a následné řízení jejich činnosti, vojáci využili své zkušenosti z předcházejícího výcviku. Cvičení bylo dalším z kroků k udržení schopností štábu 141. praporu logistiky k plnění úkolů v rámci jeho začlenění do 4. brigádního úkolového uskupení.“ shrnul major Zdeněk Novák, který zdůraznil význam takto koncipovaného, počítači simulovaného, cvičení. Velmi pozitivně hodnotil profesionální přístup a spolupráci s příslušníky CSTT.

V průběhu letošního podzimu absolvují vojáci vyčlenění do 141. praporu logistiky další cvičení, tentokrát však v reálných podmínkách ve Vojenském újezdu Hradiště v Doupovských horách.

CAX (Computer Assisted Exercise)

Počítačem podporovaná metoda výcviku velitelů a jiných řídících pracovníků ozbrojených složek s cílem dosáhnout u cvičících dojem provádění skutečných operací a činností. Využívá konstruktivní simulace procesů a jevů potenciálně a fakticky vznikajících nebo existujících při provádění specifikované činnosti, rozhodovacího procesu a procesu velení jednotkám v boji.

Autoři fotografií: kapitánka Jarmila Nejedlá, kapitánka Helena Řebíčková a nadrotmistr Robert Skořepa, 14. pluk logistické podpory

 

Fotogalerie

Nahoru