Home page > Aktuality > Vojáci 141. praporu logistiky úspěšně ukončili výcvik v Doupovských horách

Vojáci 141. praporu logistiky úspěšně ukončili výcvik v Doupovských horách

V uplynulých dvou říjnových týdnech absolvovali vojáci vyčlenění do 141. praporu logistiky ve Vojenském újezdu Hradiště v Doupovských horách komplexní polní výcvik, který byl v pátek 18. října 2019 úspěšně završen. Jeho součástí bylo také provedení odborného taktického cvičení pod námětem ve spolupráci se 42. mechanizovaným praporem. Vedle aktivit zaměřených na pravidelný vševojskový výcvik byla tedy stěžejní částí cvičení zejména příprava 141. praporu logistiky na plnění úkolů vyplývajících z jeho zařazení do 4. brigádního úkolového uskupení (4. bÚU). V průběhu společného výcviku obou praporů navštívil tyto jednotky i vrchní praporčík Armády České republiky štábní praporčík Peter Smik, který měl mimo jiné možnost vidět reálnou činnost logistického zabezpečení 1. a 2. úrovně v zásobovacím místě.

„Součástí odborného taktického cvičení participujících jednotek bylo provedení přesunu logistického konvoje s určeným materiálem do zásobovacího místa. Cvičící jednotky tak provedly postupně zaujetí určeného prostoru a rozvinuly zásobovací místo, včetně zabezpečení ochrany a obrany tohoto prostoru. Následovalo fyzické předání materiálu - vody, potravin, pohonných hmot a munice - z druhé úrovně na první úroveň, tedy rotě logistiky 42. mechanizovaného praporu,“ popsal činnost cvičících jednotek velitel 141. praporu logistiky podplukovník Miroslav Folvarský.

Ukázka rozvinutí 141. praporu logistiky

Za účasti ředitele odboru logistiky Sekce podpory Ministerstva obrany České republiky plukovníka Jaroslava Jírů, dalších resortních představitelů a zástupce Pozemních sil Armády České republiky pak byla v průběhu cvičení ve středu 16. října 2019 provedena ukázka rozvinutí 141. praporu logistiky. Její součástí byla demonstrace logistického zabezpečení reálné opravárenské činnosti 1. a 2. úrovně, která zahrnuje zejména opravárenské činnosti a rozvinutí dílenských prostředků v polních podmínkách, včetně zbudování shromaždiště poškozené techniky. To vše zabezpečili vojáci roty všeobecných oprav, která je pro 4. bÚU vyčleněna ze 142. praporu oprav z Klatov. Dále v rámci reálného logistického zabezpečení bylo také ukázáno zabezpečení v oblasti ubytování, rozvinutí výdejny pohonných hmot (PHM) či vybudování polního skladu munice včetně zabezpečení přípravy stravy v poli a v neposlední řadě rozvinutí místa velení 141. praporu logistiky.

V souvislosti s Programem reprodukce majetku Společného operačního centra Ministerstva obrany (SOC MO – PRM) byla, v prostoru rozvinutí 141. praporu logistiky, provedena ukázka přípravy stravy, ubytování a úprava pitné vody civilní firmou. Celého komplexu ukázek se účastnili nejen příslušníci odboru podpory operací SOC MO, ale i příslušníci Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (SVA MO) v čele s vrchním ministerským radou Radovanem Košťálem a ředitelkou Odboru logistiky, zabezpečení a podpory Pavlínou Čermákovou.

Vojáky v průběhu cvičení navštívil také velitel 14. pluku logistické podpory plukovník Miroslav Horáček, který velmi pozitivně hodnotil jak předcházející přípravu 141. praporu logistiky, tak vlastní průběh čtrnáctidenního cvičení i osobní iniciativu a nasazení cvičících vojáků.

 

autor článku: kapitánka Helena Řebíčková, Tiskový a informační důstojník 14. pluku logistické podpory

autor fotografií: četař Milan Hlavatý, 141. zásobovací prapor

Fotogalerie

Nahoru