Úvodní stránka > Aktuality > Ve Vyškově přísahali budoucí noví logistici

Ve Vyškově přísahali budoucí noví logistici

"Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.
Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly ozbrojených sil a budu dodržovat právní a vojenské předpisy.
Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se k obraně České republiky a budu ji bránit proti vnějšímu napadení.
Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.
Tak přísahám!" zaznělo během dnešního dopoledne v areálu kasáren Dědice ve Vyškově z úst 59 vojáků a vojákyň v šedých baretech, kteří nastoupí k našemu pluku počátkem dubna. 
V současné chvíli nachází v první třetině kurzu základní přípravy.
Slavnostního nástupu se společně s představiteli resortu obrany, státní správy a místní samosprávy účastnil také velitel 14. plogp plukovník gšt. Stanislav Hudeček.
Celkově dnes složilo slavnostní přísahu 500 nováčků.

Nahoru