Úvodní stránka > Aktuality > Spolupráce Vojenského technického ústavu a 14. plogp je na dosah

Spolupráce Vojenského technického ústavu a 14. plogp je na dosah

V úterý 28. března 2017 navštívil klatovský opravárenský prapor, za doprovodu velitele 14. pluku logistické podpory plukovníka gšt. Stanislava Hudečka, ředitel Vojenského technického ústavu Jiří Protiva. Účelem návštěvy bylo zejména získání zpětné vazby přímo od útvaru, v případě Klatov se jedná především o dílenskou a vyprošťovací techniku.

Hlavní funkcionáři pluku a praporu diskutovali o možných průsečících spolupráce s ředitelem VTÚ

142. prapor oprav Klatovy je, po bechyňském 15. ženijním pluku, již druhým útvarem pozemních sil, ke kterému zavítal, po dohovoru s velitelem Pozemních sil AČR generálem Štefanem Kaletou, ředitel Vojenského technického ústavu Jiří Protiva.

„Pro státní podnik je tato návštěva důležitá, v současném období zejména v rámci realizace projektu vyprošťovací a dílenská vozidla. Prodiskutovali jsme zde několik témat, ať už z oblasti technické či personální, která budou oboustranně prospěšná. Současně jsme nalezli náměty možné spolupráce do budoucna,“ kvitoval návštěvu ředitel VTÚ Jiří Protiva. Ten se během dne seznámil se schopnostmi a strukturou celého pluku předně zaměřenou na 142. prapor oprav, následovanou ukázkou techniky a pracovišť praporu.

„Pro náš útvar je to jednoznačně cesta, kterou budeme moci obměnit techniku, která v současné době už není schopna plnit úkoly na požadované úrovni. Těšíme se blízké spolupráci a především možnosti konstruovat techniku dle našich požadavků,“ nastínil společné představy velitel 14. plogp plukovník gšt. Stanislav Hudeček.

„Bohužel se vždy dostáváme až k finálnímu výrobku, protože vojskové zkoušky se uskutečňují prakticky až na hotové dílně či zařízení. Určitě bychom ocenili, kdyby byla možnost začlenit naše profesionály již na samý počátek procesu a podílet se na specifikaci požadavků,“ vysvětlil svoji představu velitel 142. praporu oprav podplukovník Pavel Vyorálek.

Součástí programu bylo i přijetí hlavních funkcionářů a ředitele VTÚ starostou města Klatovy Rudolfem Salvertem na klatovské radnici, během kterého se prodiskutovala zejména témata týkající se spolupráce místního útvaru a vedení města.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Vojenský technický ústav má tři odštěpné závody, které se zaměřují na výzkum, vývoj a zkušebnictví ve svých oborech:

• Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany sídlící v Praze,

• Vojenský technický ústav pozemního vojska sídlící ve Vyškově,

• Vojenský technický ústav výzbroje a munice sídlící ve Slavičíně.

Nahoru