Home page > Aktuality > Slavnostní nástup u příležitosti předání funkce velitele 14. plogp

Slavnostní nástup u příležitosti předání funkce velitele 14. plogp

Ve čtvrtek 18. července 2019 se v dopoledních hodinách v areálu Letiště Pardubice za účasti hostů z řad státní správy a samosprávy, Ministerstva obrany České republiky a Armády České republiky uskutečnil slavnostní nástup příslušníků 14. pluku logistické podpory u příležitosti předání funkce velitele 14. pluku logistické podpory. Plukovník gšt. Stanislav Hudeček předal za účasti velitele Pozemních sil Armády České republiky generálmajora Josefa Kopeckého funkci velitele 14. pluku logistické podpory plukovníkovi gšt. Miroslavu Horáčkovi, který funkci velitele útvaru bude vykonávat od 1. srpna 2019. Pozvání na slavnostní nástup přijal také primátor města Pardubic Martin Charvát, starosta MO Pardubice V Jiří Rejda a starosta města Klatov Rudolf Salvetr, které plukovník Hudeček ocenil pamětním odznakem 14. plogp za dlouhodobou výtečnou spolupráci s útvarem.

Panu primátorovi Martinu Charvátovi a panu starostovi Jiřímu Rejdovi děkuji za jejich ochotu a vstřícnost, bez kterých by se nepodařilo obnovit a posílit vzájemnou spolupráci mezi městem Pardubice a 14. plukem logistické podpory. Za tím vším stojí dobrá vůle obou stran a já jsem rád, že je to jedna z mnoha věcí, která se podařila a která se, jak doufám, bude i nadále rozvíjet. Stejné díky a slova uznání patří také panu starostovi Rudolfu Salvetrovi, který na dnešní nástup přijel až z Klatov. Panu starostovi vděčíme za to, že spolupráce 142. praporu oprav a města Klatovy je dlouhodobě na vysoké úrovni, " poděkoval ve svém projevu zástupcům státní správy a samosprávy obou měst plukovník Hudeček. 

Ve svém projevu plukovník Hudeček také vyjádřil své díky všem vojákům a občanským zaměstnancům útvaru za práci, úsilí i jeich osobní nasazení při plnění náročných úkolů v průběhu více než pěti let, které s nimi strávil. 

„Byly to roky, které mne, velitele tohoto pluku, v mnohém obohatily jak po stránce profesní, tak lidské. Zažívali jsme chvíle, kdy se nám dařilo, ale také chvíle těžké a náročné. Uvědomuji si, že velitel bez svých vojáků toho mnoho nedokáže a je vždy závislý na schopnostech a nasazení těch, kterým velí. Proto jsem rád, že po více jak pěti letech mohu upřímně říci, že se nám společně podařilo mnoho věcí realizovat a vybudovat, " řekl plukovník Hudeček a na závěr všem zaměstnancům útvaru popřál pevné zdraví, osobní úspěchy, spokojenost a odvahu žít tak, aby je služba v armádě naplňovala a dávala smysl také jejich osobnímu životu.

Autor fotografií: kapitán Tomáš Vyskot

Autor textu: kapitánka Helena Řebíčková

Fotogalerie

Nahoru