Home page > Aktuality > Oslavy 15. výročí vzniku 14. brigády logistické podpory

Oslavy 15. výročí vzniku 14. brigády logistické podpory

Od středy 26. června do čtvrtka 27. června 2019 probíhaly v Pardubicích oslavy 15. výročí vzniku 14. brigády logistické podpory. Příslušníci 14. pluku logistické podpory zahájili oslavy už ve středu 26. června slavnostním nástupem u příležitosti Dne ozbrojených sil České republiky. Akce proběhla pod záštitou primátora města Pardubice Martina Charváta a starosty Městského obvodu Pardubice V Jiřího Rejdy na náměstí Dukelských hrdinů v Pardubicích za hudebního doprovodu Vojenské hudby Olomouc.

„Armáda a vojáci k našemu městu jednoduše patří. V dlouhé historii mnoho obyvatel Pardubic spojilo s armádou svůj pracovní život. A armáda vždy byla součástí našeho města,“ uvedl ve svém projevu primátor města Pardubic Martin Charvát, který vojákům 14. pluku logistické podpory vzdal dík udělením čestné stuhy k bojovému praporu. V závěru pak dodal: „Stuha je udělována jako symbol dlouholeté spolupráce, kdy obrazně vlákna spojená ve stuhu odkazují na vzájemnou propojenost mezi městem a armádou, na propojenost mezi historií a současností, na propojenost služby všech, kdo slouží zachování pokoje, míru a základních principů důležitých pro fungování celé společnosti a našeho města.“

Slavnostní otevření Muzea logistiky

Oslavy pak pokračovaly ve čtvrtek v areálu kasáren, kdy byla za účasti významných hostů ze státní správy, samosprávy, Armády České republiky a bývalých velitelů a zaměstnanců 14. brigády logistické podpory otevřena Stálá expozice logistické podpory (Posádkové muzeum logistiky). Slavnostního otevření se zúčastnil primátor města Pardubic Martin Charvát a ředitel Sekce podpory Ministerstva obrany generálmajor Štefan Muránský, kteří společně s velitelem 14. pluku logistické podpory plukovníkem generálního štábu Stanislavem Hudečkem slavnostně přestřihli pásku.

Unikátní posádkové muzeum vzniklo v průběhu uplynulých čtyř let ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha v prostorách útvarového klubu. Nenásilnou formou představuje bohatou historii zabezpečovacích jednotek československé a české branné moci od jejich vzniku v průběhu první světové války až po moderní současnost logistického zabezpečení jednotek Armády České republiky. Cílem nově vzniklé expozice je seznámit návštěvníky s historií jednotlivých logistických, dříve intendančních, později týlových odborností, ale také s aktuálně plněnými úkoly 14. pluku logistické podpory, které logistici plní v tuzemsku i v zahraničí. Expozici tvoří z velké části dary vojáků a vojenských historiků. Vystavena je například stará polní kuchyně, opravárenský úsek s nářadím, historický telefon či nejrůznější části výstroje. Vše doplňují panely s fotografiemi a podrobnými popisky.

„Ať už se dnešní vojenská logistika skrývala pod prvorepublikovou intendanční službou, nebo v dobách ČSLA pod názvem týlové zabezpečení, vždy bylo možné tento druh podpory vojsk shrnout do jediného slova: zabezpečení. Proto se v první části expozice můžete setkat s průřezem všech logistických služeb od minulosti až do současnosti. Zároveň zjistíte, jak málo se ty zažloutlé černobílé fotky s jednotlivými výjevy například z proviantní, výstrojní či výzbrojní služby, liší od těch na dnešních digitálních a barevných. Tak jako dříve, i dnes se musí vojska přemísťovat, nakládat a vykládat materiál, doplňovat PHM případně techniku opravovat,“ uvedl ve svém úvodním projevu při slavnostním otevření muzea kapitán Pavel Stehlík z Vojenského historického ústavu Praha.

Muzeum je v současné době přístupné pouze pro zaměstnance Ministerstva obrany České republiky na základě objednání. Pro veřejnost bude zpřístupněno v rámci každoročně pořádaného Dne otevřených dveří 14.plogp v červnu před Aviatickou poutí či v rámci plánovaných exkurzí.

Oslavy zakončil slavnostní nástup

Oslavy poté pokračovaly dnem otevřených dveří v areálu kasáren útvaru, kde měli návštěvníci možnost prohlédnout si areál útvaru, vojenskou techniku či ochutnat například „pravý vojenský guláš“ v rámci ukázky vojenské stravy. V závěru akce se uskutečnil slavnostní nástup útvaru, kterého se vedle již zmiňovaných hostů zúčastnil a vojáky pozdravil také poslanec Parlamentu České republiky Jan Řehounek.

Pozvání na oslavy také přijali oba bývalí velitelé 14. brigády logistické podpory, plukovník generálního štábu v záloze Jozef Šemelák a plukovník generálního štábu v záloze Josef Burkoň. Velitel 14. pluku logistické plukovník generálního štábu Stanislav Hudeček jim ve svém projevu poděkoval za to, jakým způsobem tuto jednotku formovali a připravili k plnění náročných úkolů logistické podpory jednotek Armády České republiky. Plukovník Hudeček také poděkoval za podporu, nasazení a obětavou práci při plnění služebních úkolů všem přítomným vojákům a občanským zaměstnancům.

„Po mém více než pětiletém působení u tohoto útvaru jsem přesvědčen, že veškeré úkoly, které příslušníci 14. pluku logistické podpory plní, a které budou v budoucnu plnit, splní beze zbytku a se ctí. Za tuto dobu, kdy ve funkci velitele pluku působím, jsem získal důvěru ve schopnosti příslušníků pluku, a proto se o jeho budoucnost a budoucnost jeho příslušníků nebojím,“ zhodnotil v závěru plukovník Hudeček.

Autor článku: kapitánka Helena Řebíčková, tiskový a informační důstojník 14. pluku logistické podpory 

Autoři fotografií: Tomáš Vyskot, Robert a Bára Skořepovi 

Fotogalerie

Nahoru