Úvodní stránka > Aktuality > KPV praporu logistiky 4. brigádního úkolového uskupení

KPV praporu logistiky 4. brigádního úkolového uskupení

Ve dnech od 21. do 27. května 2017 se uskutečnil ve Vojenském újezdu Boletice komplexní polní výcvik praporu bojového zabezpečení 4. brigádního úkolového uskupení, jehož se účastnilo 320 vojáků společně se 136 kusy techniky.
Více než tři stovky logistiků se zúčastnilo komplexního polního výcviku ve Vojenském újezdu Boletice. „Po únorovém vyvedení, které bylo cílené na jednotlivce, jsme se zaměřili především na reálné logistické zabezpečení s bojovými prvky ochrany vlastních jednotek společně s přípravou plánovacích procesů štábu se zaměřením na další etapu výcviku, kterou bude příprava součinnosti s jednotkami 4. BÚU. Máme zde prostor si dané logistické postupy a reakce na situace nadrilovat,“ přiblížil cvičení velitel praporu bojového zabezpečení 4. brigádního úkolového uskupení podplukovník Martin Stojánek.
Komplexní polní výcvik byl zaměřen na fungování všech jednotek v poli, z čehož plynula výstavba dvou kontejnerových souprav VARNA A,B společně s dalšími kontejnery určených především pro skladovaní potravin, tak aby hospodářské družstvo mohlo pokrýt stravování všech cvičících. Dále pak zajištění místa velení v poli společně s rádiovým propojením se všemi cvičícími celky, místo pro zásobování pohonnými hmotami a mazivy či zajištění shromaždiště poškozené techniky. 
Výcvik, který byl zaměřen především na logistické zabezpečení, se konal nejen ve dne, ale i v noci. Samotnému výjezdu vždy předcházela rekognoskace terénu, plánování trasy při dodržení všech norem vzhledem k převáženému materiálu, zajištění konvoje a na samotném místě pak vybudování zásobovacího místa či překladiště. Při nočních jízdách pak osádky jednotlivých vozidel disponovaly přístroji nočního vidění KLÁRA, které umožnily pohyb vozidel bez osvětlení a tím eliminaci možného prozrazení. „Většinu přesunů jsme narušili nějakým vybraným incidentem, třeba dopravní nehodou nebo nástražným výbušným zařízením. Hodnotili jsme jak rozhodovací proces velitele ohledně reakce na danou situaci, tak činnost zdravotníků, kterým jsme vždy popsali pouze symptomy úrazu, ale i reakci čet ochran, které jsou k jednotkám přičleněny,“ podotkl člen hodnotícího týmu poručík Pavel Pojman.
Cílem bylo přezkoušet nejen samotné jednotky praporu, ale také řídící a rozhodovací schopnosti štábu. „Snažíme se nalézt možné nedostatky a vytěžit z nich maximum pro úpravu standardních operačních postupů,“ podotkl náčelník štábu praporu bojového zabezpečení 4. BÚU major Radim Pejčoch. Cvičení v rámci 4.BÚU se bude konat v srpnu tohoto roku, samotná certifikace se uskuteční až v druhé polovině roku 2018. Prapor logistiky poskytuje svým jednotkám logistické podpory 1. úrovně a v rámci úkolového uskupení pak logistickou podporu 2. úrovně.

Nahoru