Úvodní stránka > Aktuality > K doškolovacímu intenzivnímu výcviku přistoupili nováčci zodpovědně a s odhodláním

K doškolovacímu intenzivnímu výcviku přistoupili nováčci zodpovědně a s odhodláním

Od 15. ledna do 2. února 2018 se konal Doškolovací intenzivní výcvik nových příslušníků 143. zásobovacího praporu Lipník nad Bečvou. Jednalo se o první výcvik, pořádaný tímto útvarem pro 21 nově nastupujících vojáků, který navazoval na úspěšně absolvovanou základní přípravu u Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov. První polovina výcviku byla zaměřena na teoretickou vševojskovou přípravu nováčků. Vojáci absolvovali výuku v oblasti topografie, spojovací přípravy a poskytování první pomoci. Na učebně střelecké přípravy se zdokonalili v manipulaci s útočnou puškou a pistolí. Zbývající čas trávili noví příslušníci činnostmi, které přispívají k rozvoji základních schopností a dovedností v oblasti tělesné přípravy a speciální tělesné přípravy, jejichž součástí byl například nácvik boje z blízka či vojenské lezení.

Druhá polovina výcviku se konala zejména ve vojenském cvičišti Bečva. V rámci praktické přípravy vojáci trénovali bojové drily při napadení protivníkem a boj z blízka, činnost při odsunu raněného a budování ženijních zátarasů. V prostoru střelnice Smilov pak probíhal nácvik střelby z útočné pušky a pistole.

„Celodenním programem byl výcvik v přežití v tísni, při němž instruktoři přežití seznámili vojáky s nezbytnou výbavou a způsobem jejího efektivního sbalení, s budováním improvizovaných přístřešků z neseného i přírodního materiálu, rozdělávání ohně a likvidace ohniště při odchodu z prostoru přežití. Na závěr byl vojákům vyhlášen tzv. „firetest“, při němž se všem podařilo improvizovanými způsoby oheň rozdělat,“ přibližuje průběh výcviku, který byl zakončen závěrečným písemným testem, velitel 143. zásobovacího praporu Lipník nad Bečvou podplukovník Pavel Crhonek.

„Záměrem Doškolovacího intenzivního výcviku bylo koncentrovat výcvik nováčků do jednoho bloku, čímž jsme vyloučili roztříštěnost výcviku po jednotlivých rotách. Chceme tím nastavit jednotnou úroveň vycvičenosti nováčků a dát jim potřebný základ znalostí a dovedností k tomu, aby se mohli co nejdříve a plnohodnotně začlenit do již fungujících jednotek. Tento koncept je již využíván u jiných praporů AČR a jsem rád, že se osvědčil i u nás,“ konstatoval podplukovník Pavel Crhonek.

Instruktoři považují za velmi pozitivní nejen přístup a zájem nováčků o samotný výcvik, ale také jejich odhodlání ukončit ho v plném počtu a s co nejlepšími výsledky. Se způsobem provedení a kvalitou výcviku byl spokojen také velitel 14. pluku logistické podpory plukovník Stanislav Hudeček, který cvičící vojáky v průběhu výcviku osobně navštívil.

„Cílem intenzivního doškolovacího výcviku bylo prohloubení či nabytí určitých, pro výkon služby vojáka z povolání podstatných, znalostí a dovedností tak, aby vojáci dosáhli stejné úrovně jako již stávající příslušníci praporu. To by mělo posílit jejich odborné kvality, usnadnit bezproblémové začlenění do jednotky a eliminovat potíže při plnění úkolů na rotách,“ zhodnotil význam a důležitost výcviku nových příslušníků jednotky plukovník Stanislav Hudeček.

Autor: Petra Nováková a Helena Řebíčková

Fotogalerie

Nahoru