Úvodní stránka > Aktuality > Instruktorský kurz vojáky prověřil z krizových situací i horských přesunů

Instruktorský kurz vojáky prověřil z krizových situací i horských přesunů

 

V týdnu od 15. do 19. ledna absolvovali na Šumavě instruktorský kurz zimního přežití příslušníci 14. pluku logistické podpory Pardubice a 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec. Celkem devět účastníků kurzu si v drsných podmínkách šumavských hor během týdenního výcviku vyzkoušelo pobyt a přesuny v extrémním zimním počasí. Zažili silné sněžení, vítr o síle vichřice a mráz. Mnozí z nich si sáhli na dno sil.

 „Hlavním cílem bylo prověřit schopnost vojáků fungovat v krizových situacích, naučit je zvládat stresové situace a posílit tak jejich odolnost a kompetence zvládnout přežití v přírodě,“ popsal podstatu kurzu instruktor kapitán Petr Blahout, psycholog Agentury vojenského zdravotnictví.

„Vojáci, kteří se kurzu účastní, už v rámci pravidelného výcviku u svých jednotek zvládli letní i zimní přežití. Licenci instruktora přežití v tísni mohou získat ale až po absolvování kurzu zimního a letního přežití v tísni, jehož součástí je i absolvování vědomostních testů,“ upřesnil kapitán Petr Blahout.

Účastníci jsou během kurzu podrobeni například testu na racionální uvažování v tísni. Ten museli absolvovat ve třetím dnu výcviku ve chvíli, kdy po náročném přesunu v horském terénu na sněžnicích dostali úkol přenocovat v bažině. Byli unavení, promoklí a museli si vyrobit přístřešek s vysutými lůžky.

Absolvovali dlouhé přesuny

V průběhu velmi náročného výcviku museli vojáci absolvovat dlouhé přesuny po hřebenech hor na sněžnicích, zdolat traverz přes rokli, orientovat se v terénu bez mapy a dalších technických prostředků. Neměli ani jídlo. Měli ale pevnou vůli nevzdávat to a byli týmem, který rozhodně přípravu na tuto akci nepodcenil.

„Když jsme třetí den dorazili do bažiny, kde jsme museli vybudovat speciální vysuté lůžko k přenocování, byl jsem chvíli skutečně na dně sil. Ale vzdát jsem to nechtěl,“ popsal své zážitky praporčík Tomáš Sova ze 14. pluku logistické podpory Pardubice, který je jedním z úspěšných absolventů kurzu. Dodal, že se vždy v takových situacích řídí heslem „co nemáš, to nepotřebuješ“ a „nemusíš znát vše, ale musíš si umět poradit.“

Zimní kurz přežití v tísni úspěšně ukončili tři absolventi, kteří zvládli i závěrečné testy.

Fotogalerie

Nahoru