Úvodní stránka > Aktuality > Čeští a rakouští logistici plánují společné cvičení

Čeští a rakouští logistici plánují společné cvičení

Během druhého květnového týdne zavítal velitel 3. štábního praporu Velitelství rychlé reakce rakouské armády plukovník Michael Lippert společně se svým týmem ke 14. pluku logistické podpory. Jednalo se o vstupní jednání o další spolupráci logistických jednotek obou armád.

Zástupci rakouské logistické jednotky navštívili nejen velitelství 14. pluku logistické podpory v Pardubicích, ale především 143. zásobovací prapor v Lipníku nad Bečvou. Ten je obdobou 3. štábního praporu v českých podmínkách. 3. štábní prapor je vyčleněný pro zajištění kompletní logistické podpory zbylým třem praporům Velitelství rychlé reakce rakouské armády.

„Velitelství rychlé reakce rakouské armády již nějakou dobu kooperuje se 7. mechanizovanou brigádou, na což bychom chtěli navázat právě i v oblasti logistiky,“ vyjádřil se k dvoudenní návštěvě z Rakouska velitel 14. pluku logistické podpory plukovník gšt. Stanislav Hudeček.

143. zásobovací prapor, který byl založen 1. července 2015, má v současné době již 60% personální naplněnosti. Je vyčleněn především pro zabezpečení 2. úrovně logistické podpory 7. mechanizované brigády.

V minulosti už rakouská a česká logistická jednotka spolupracovala při jednom ze cvičení EU BG 2016 v Německu v rámci Combat Service Support Batallion, ovšem nejednalo se o čistě logistické úkoly. 14. pluk logistické podpory zde zaštiťoval ochranu Force Protection ostatním prvkům CSS Bn.

„Je pro nás velkým přínosem, že jsme se mohli blízce seznámit s fungováním, schopnostmi a vybavením logistického pluku, potažmo 143. zásobovacího praporu. V druhé polovině roku bychom rádi seznámili pro změnu naše české protějšky s dovednostmi našeho praporu, na což by již plynule navázalo plánování konkrétního společného cvičení.  To bychom rádi uskutečnili v co nejbližší době na území naší republiky, není nač čekat,“ uvedl velitel 3. štábního praporu plukovník Michael Lippert.


Nahoru