Úvodní stránka > Aktivní zálohy

Aktivní zálohy

Aktivní záloha je součást zálohy ozbrojených sil České republiky.

Aktivní záloha (AZ) je jednou z forem dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti v době míru.

Do aktivních záloh se můžete přihlásit třemi způsoby:

 návštěvou rekrutačního střediska nebo jeho pracoviště,
► návštěvou místně příslušného 
krajského vojenského velitelství,
► cestu do AZ lze zahájit i online.

Zájemce o službu v AZ může -při splnění požadovaných podmínek- a v závislosti na potřebě ozbrojených sil nastoupit k jednotce AZ podle vlastního výběru.

Zájemce o službu v AZ dále musí absolvovat Kurz základní přípravy AZ v délce šesti týdnů video organizovaný Velitelstvím výcviku - Vojenskou akademií ve Vyškově (to se netýká bývalých vojáků z povolání,  absolventů vojenské základní či náhradní služby).

Specifické odbornosti (lékaři, zdravotniccký personál, IT specialisté) u vybraných útvarů, absolvují pouze 14ti denní Kurz základní přípravy - Specialista.

Branná legislativa platná od 1.7.2016 umožňuje účast na "dobrovolném cvičení".

Aktuální informace o činnosti AZ naleznete na oficiálním facebooku Aktivních záloh.

Průvodce vojáka v záloze

Kompletní informace o aktivní záloze najdete na oficiálním webu zde!

14. pluk logistické podpory vyčleňuje systematizovaná místa pro AZ (zejména pro řidiče a dílenské specialisty). 

Od roku 2017 má 14. pluk logistické podpory nově vytvořenou zásobovací rotu aktivních záloh u 141. zásobovacího praporu v Pardubicích a četu oprav přepravní techniky u 142. praporu oprav v Klatovech.

Chceme, aby aktivní zálohy byly nedílnou součástí našeho pluku, začaly se podílet na tradicích útvaru, a tím i celé Armády České republiky. Obrana naší země není otázkou pouze profesionální armády. Vycvičená a motivovaná aktivní záloha bude jedním z pilířů obrany České republiky!

Pro více informací kontaktujte příslušná KVV nebo nás.

 

Nahoru