Home page > 14. pluk logistické podpory

14. pluk logistické podpory

Velitelem 14. pluku logistické podpory je plukovník gšt. Ing. Miroslav Horáček.

14. pluk logistické podpory (14. plogp) je součástí Pozemních sil AČR. Je určen k provádění přípravy, plánování, řízení a organizaci logistického zabezpečení pozemních sil při jejich rozvinutí a plnění úkolů mimo území republiky.

14. plogp poskytuje dostatečné, plně profesionální logistické kapacity k zajištění logistického zabezpečení operace do velikosti brigády (bÚU - brigádního úkolového uskupení) bez potřeby mobilizace zdrojů a záloh.

To představuje především:

 • logistické zabezpečení 2. úrovně,
 • organizaci a zabezpečení všech druhů doprav a přeprav osob, techniky a materiálu,
 • příjem, zmanipulování, evidenci, přerozdělení a výdej materiálu techniky,
 • opravu techniky do rozsahu středních oprav,
 • vyprošťování a odsun techniky,
 • odsun nepotřebného a poškozeného materiálu,
 • kontraktační a podpůrnou činnost - plnění požadavků v místě nasazení,
 • vedení finančního hospodaření,
 • udržování zásob a jejich distribuci jednotkám,
 • podporu personálního zabezpečení - dopravu osob,
 • zabezpečení zbraněmi a municí, jejich dopravu, skladování a opravy,
 • podporu zdravotnického zabezpečení - podporu přepravy raněných,
 • podporu polních poštovních služeb - přepravu psaní, cenin a zásilek,
 • zabezpečení dispečinku dopravní služby ve prospěch AČR, včetně přeprav do zahraničí.

Podřízené útvary:

 

Velitel 141. zásobovacího praporu - podplukovník Ing. Miroslav Folvarský

Velitel 142. praporu oprav - podplukovník Ing. Michal Kadáš

Velitel 143. zásobovacího praporu - podplukovník Ing. Pavel Crhonek

Nahoru